Obra per tipus
S'han classificat totes les obres segons la seva forma en deu grans grups. Entre ells hi ha, com sempre, el grup Desconegut, que inclou totes aquelles obres descobertes mitjançant fonts documentals però que mai se n'ha trobat cap imatge.

La diferència formal entre Figura, Bust i Cap, és prou coneguda: la Figura representa el cos sencer, cap i tot; el Bust només representa la figura humana fins a mig pit o fins a l'alçada de la cintura; i el cap redueix la seva representació fins a nivell del coll. El Tors és un cas concret de Figura sense cap.

Hi ha el cas de les obres monumentals, formades quasi sempre per diferents peces, s'ha preferit classificar-les com a Grup, encara que també es podrien haver classificat cadascuna de les peces com a figures independents. Alguna cosa semblant passa amb el grup anomenat Maqueta: que les seves obres es podien haver classificat dins l'apartat Grup, ja que es tracta, en molts casos, de maquetes de grans monuments.

Els grups Alt relleu, Dibuix i Medalló són els que han resultat, finalment, més inequívocs.

Alt relleu

Bust

Cap

Dibuix

Figura

Grup

Maqueta

Medalló

Tors

Desconegut
Catàleg Borrell Nicolau by Enric Morera Borrell is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 3.0 España License.