Exposicions en vida

 • Segundo concurso de aprendices. Concurs inaugurat el dijous, 29 de juny de 1905. Organitzat per: Ajuntament de Barcelona. Barcelona. Presentà l'obra "Solitud".

 • Sala Parés. Exposició inaugurada el dissabte, 21 de març de 1908 a la Saló Parés. Organitzada per: Cercle Artístic de Sant Lluc. Barcelona. Borrell hi presentà: "Records".

 • I Exposició de pintura y escultura, Primavera de 1910. Exposició inaugurada el dissabte, 30 d'abril de 1910 al Faianç Català. Organitzada per: Saló de les Arts i els Artistes. Barcelona. Fou la primera exposició organitzada pel Faianç Català. Borrell hi participà juntament amb d'altres escultors (Casanovas, Clarà,...) i pintors (Mir, Nogués, Padilla, etcètera).

 • VI Exposicion Internacional de Arte: Barcelona 1911. Exposició inaugurada el dissabte, 29 d'abril de 1911 al Palau Municipal de Belles Arts. Organitzada per: Ajuntament de Barcelona. Junta de Museus. Barcelona. Borrell hi participà com a "lluquet" (membre del Cercle Artístic de Sant Lluc), amb dues obres: Núm. 1274: Alejandria Morente (busto), i núm. 1275: Retrato (busto), que guanyà la medalla de tercera classe.

 • Concurs d'avantprojectes pel monument a Mossèn Cinto Verdaguer. Concurs inaugurat el dilluns, 22 d'abril de 1912 Palau de la Diputació de Barcelona. Organitzat per: Diputació de Barcelona. Barcelona. El 27 de novembre de 1911 la Comissió per a l'erecció del monument va acordar convocar el "Concurs d'avantprojectes del Monument dedicat a honrar la memòria del gran poeta català Mossèn Jacint Verdaguer". Els avantprojectes s'havien de dipositar a la Secretaria de la Diputació de Barcelona al llarg de tot el 31 de març de 1912. I el jurat, format pel "President de la Diputació o el Diputat en qui delegui qui la presideixi, tres persones tècniques nomenades per l’Excma. Diputació Provincial, tres artistes elegits pels senyors concursants d’entre els que hagin obtingut premis en exposicions o concursos internacionals, i dos diputats provincials designats per aquesta Comissió" emetrà el seu veredicte el 22 d'abril de 1912. En aquest Concurs d'avantprojectes s'hi presentaren 39 projectes i el jurat en va premiar 4: - Clarà - Borrell Nicolau amb l'arquitecte Josep Maria Pericas - Eusebi Arnau amb l'arquitecte Soler i March - Germans Oslé El 25 de juny de 1912, la Comissió per a l'erecció del monument aprova convocar un nou concurs de projectes entre els premiats en l'avant-concurs.

 • Exposició d'Artistes Lleidatans. Exposició inaugurada el dissabte, 11 de maig de 1912 a la Sala de Sessions de la Paeria. Organitzada per: Ajuntament i Diputació de Lleida. Lleida. Una "elit" de l'intel·lectualitat lleidatana, amb el suport d'un grup entusiasta de pintors i d'escultors, es va proposar reunir tots els artistes de l'àrea de Lleida, unint els qui residien i treballaven a la ciutat amb els creadors importants dels pobles i les altres ciutats de la província. Els artífexs de l'exposició varen ser Plana Castillo, Miquel Fontanals, Joan Lavaquial, Gili Roig, i Borrell i Nicolau, el qual hi participà amb 6 obres..

 • Exposició d'Art Català. Exposició inaugurada el divendres, 28 de juny de 1912 Sala Fortuny. Organitzada per: Centre de Lectura de Reus. Reus. En Borrell hi va presentar cinc obres: 19· Madona 20· Juno 21· La Cortisana 22. Retrat 23· L'Esfinx

 • Tercera exposició de pintura y escultura de Les Arts y els Artistes. Exposició inaugurada el divendres, 10 de gener de 1913 al Faianç Català. Organitzada per: Les Arts i els Artistes. Barcelona. S'hi van presentar obres dels pintors Canals, Carles Colom, Elias (Apa), Galí, Labarta, Mallol, Mir, Nogués, Iu Pascual, Smith i Torres García; i dels escultors Borrell Nicolau (4 obres) i Monegal.

 • Segon Concurs per al monument a Mossèn Cinto Verdaguer. Concurs inaugurat el dilluns, 20 de gener de 1913 Palau de la Diputació de Barcelona. Organitzat per: Diputació de Barcelona. Barcelona. El 20 de gener de 1913 la Comissió per a l'erecció del monument va convidar nominalment als 4 guanyadors del Primer Concurs d'Avantprojectes a presentar-se a un Segon Concurs. El 29 de gener el Jurat va acordar premiar la part ARQUITECTÒNICA del projecte Pericas-Borrell. El 14 d'abril es va reunir la Comissió per a l'erecció del monument amb l'arquitecte Pericas i van acordar demanar als 3 escultors que s'havien inscrit (en Clarà no ho féu) els esbossos de la Poesia Mística, d'un tros del relleu de la part Èpica i de la figura de Mossèn Cinto, a l'escala d'un terç o d'un quart.

 • Sala Parés. Exposició inaugurada el dissabte, 1 de febrer de 1913 a la Saló Parés. Barcelona. Hi exposà: Alexandre Riera i la figura de Mossèn Cinto Verdaguer.

 • Tercer Concurs per al monument a Mossèn Cinto Verdaguer. Concurs inaugurat el dissabte, 20 de desembre de 1913 Palau de Belles Arts. Organitzat per: Diputació de Barcelona. Barcelona. El 14 d'abril de 1913 es va reunir la Comissió per a l'erecció del monument amb l'arquitecte Pericas per acordar demanar als 3 escultors inscrits els esbossos de la Poesia Mística, d'un tros del relleu de la part Èpica i de la figura de Mossèn Cinto, a l'escala d'un terç o d'un quart. El 2 de desembre de 1913, reunits els membres del Jurat convenen "...amb remarcable unanimitat que cap dels grups de mostres esculptóriques presentades era en conjunt prou inspirat ni oferia prous garanties tècniques per a encomanar a un sol autor totes les esculptures que integren lo projectat Monument..." El 20 de desembre els esbossos es presentaren en exposició al Palau de Belles Arts de Barcelona. I, finalment, el 30 de desembre de 1913, el Jurat va prendre l'acord d'adjudicar a Joan Borrell el conjunt de les quatre estàtues, i als germans Oslé l'execució dels tres relleus.

 • IX Exposició de pintura i escultura. Exposició inaugurada el dissabte, 20 de març de 1915 a la Saló Parés. Organitzada per: Les Arts i els Artistes. Barcelona. Obres dels pintors Ricard Canals, Marian Pidelasserra, Iu Pascual, Feliu Elias, Francesc Vayreda, Domènec Carles, Mercader i Joan Colom; i dels escultors Esteve Monegal i Borrell i Nicolau.

 • Exposició d'Art Nou Català. Exposició inaugurada el diumenge, 1 d'agost de 1915 a l' Seu del Centre Català. Organitzada per: Centre Català. Sabadell.

 • Exposició de les escultures del monument a Mossèn Cinto. Exposició inaugurada el dimecres, 1 de setembre de 1915 Palau de Belles Arts. Barcelona.

 • Exposición de Anteproyectos del Monumento a Cervantes. Exposició inaugurada el dimarts, 5 d'octubre de 1915 Palacio de Cristal del Retiro. Organitzada per: Junta Central y Comité Ejecutivo del Tercer Centenario de Cervantes. Madrid. En total s'hi van presentar 53 projectes. Borrell i Nicolau va presentar-hi un projecte conjuntament amb Pere Domènech (arquitecte) i Francesc Labarta (decorador). El projecte guanyador va ser el de Coullant Valera i Martínez Zapatero.

 • Sala Parés. Exposició inaugurada el dijous, 1 de juny de 1916 a la Sala Parés. Organitzada per: Cercle de Sant Lluc. Barcelona. Hi presentà els retrats d'Alexandre Riera i Estanislau Planàs, ambdós en bronze.

 • Borrell Nicolau. Exposició inaugurada el dissabte, 14 d'abril de 1917 a la Saló Parés. Organitzada per: Saló Parés. Barcelona. Hi presentà diverses obres en marbre i bronze, entre les quals hi havia la placa de commemoració de la mort d'Enric Granados.

 • Exposició artística del Casino Vicense. Exposició inaugurada el diumenge, 1 de juliol de 1917. Organitzada per: Casino Vicense. Vic. Fou la primera exposició artística que es feu al Casino de Vic. El catàleg de les obres incloïa pintures, escultures, màscares, ferro forjat, dibuixos, fotografies, etcètera, de fins a 41 artistes i artesans. En Borrell hi presentà 4 obres, tres de bronze i una de marbre. L'arquitecte Pericas presentà 25 o 30 models de les seves obres, entre les quals hi havia el del sepulcre d'en Torras i Bages.

 • Inauguració del bust d'Enric Prat de la Riba. Exposició inaugurada el dimarts, 1 de gener de 1918 Pati dels tarongers del Palau de la Generalitat de Catalunya. Organitzada per: Mancomunitat de Catalunya. Barcelona.

 • Exposició del sacòfeg del Bisbe Torres i Bages. Exposició inaugurada el divendres, 1 de febrer de 1918 Galeries Laietanes. Barcelona. En Borrell i Nicolau hi exposà el sarcòfeg del Bisbe Torres i Bages, destinat a la catedral de Vic.

 • Exposició de Belles Arts. 1918. Exposició inaugurada el dijous, 2 de maig de 1918 al Palau de Belles Arts. Organitzada per: Foment de les Arts Decoratives i Ajuntament de Barcelona. Barcelona. La Junta de Museus li va adquirir una obra: "Testa de dona", bust en marbre, per 1.500 pessetes.

 • H. Anglada Camarasa i J. Borrell Nicolau. Exposició inaugurada el dilluns, 6 de maig de 1918 a El Camarín. Organitzada per: El Camarín. Barcelona. Celebrada a la tenda d'antiguitats El Camarin, del carrer de Corribia, 7, de Barcelona, conjuntament amb el pintor Hermen Anglada Camarasa. Hi presentà cinc obres.

 • Primera Exposición Internacional de Pintura y Escultura "Primavera 1919". Exposició inaugurada el divendres, 1 d'agost de 1919 Escuelas Municipales de Berástegui. Organitzada per: Diputación de Vizcaya. Bilbao. L'exposició fou inaugurada per Alfons XIII i patrocinada per la Diputación de Vizcaya. A la Secció d'Escultura en Borrell hi presentà 4 obres, de les quals la Diputació va adquirir la peça "Ricarda Villamor Acedo" (núm. 370) per dipositar-la al Museu de Bilbao (1920).

 • Exposició a benefici del monument a Fortuny. Exposició inaugurada el dimarts, 25 de maig de 1920 Saló de lectura de l'Hotel Ritz. Barcelona. Exposició organitzada per a vendre obres d'art de diferents artistes en benefici de la construcció d'un monument dedicat a Marià Fortuny, que es volia erigir a la plaça Reial de Barcelona.

 • Exposición Nacional de Bellas Artes. Exposició inaugurada el dimarts, 1 de juny de 1920 al Palacio de Cristal del Parque del Retiro. Madrid. En Borrell hi presentà dues obres, una testa en marbre i un bronze, i li atorgaren la Primera medalla honorífica.

 • Venda d'obres d'art. Exposició inaugurada el diumenge, 1 de gener de 1922 Reial Círcol Artístic. Organitzada per: Reial Círcol Artístic. Barcelona. Venda d'obres d'art organitzada per el Reial Círcol Artístic per tal de contribuir amb llur import a la construcció del nou estatge social del carrer de les Corts, 642.

 • Tercer Saló de Tardor. Exposició inaugurada el dissabte, 7 de gener de 1922 a les Galeries Laietanes. Organitzada per: Associació d'Amics de les Arts. Barcelona.

 • Exposició d'Art de Primavera. Exposició inaugurada el dijous, 3 de maig de 1923 al Palau de la Indústria del Parc de la Ciutadella. Organitzada per: Junta Municipal d'Exposicions d'Art. Barcelona. En Borrell hi presentà l'escultura de gran format "Mediterrànea", un bust de noia en bronze i una testa de dona de marbre. El 14 de juny de 1923 la Junta acordà adquirir obres de Borrell i Nicolau, entre altres artistes.

 • Borrell Nicolau. Exposició inaugurada el dilluns, 4 de juny de 1923 a la Saló Parés. Organitzada per: Saló Parés. Barcelona. En aquesta exposició hi presentà 16 peces.

 • Exposición Internacional del Mueble y Decoración de Interiores. Exposició inaugurada el dissabte, 1 de setembre de 1923. Organitzada per: Ajuntament de Barcelona. Barcelona.

 • Exposición Nacional de Bellas Artes 1924. Exposició inaugurada el dimarts, 1 d'abril de 1924. Organitzada per: Ministerio. Madrid. Marià Fuster com a president del Cercle Artístic de Barcelona va dirigir una circular als socis comunicant que la Junta Directiva havia acordat organitzar una tramesa col·lectiva de les obres a l'exposició de Madrid. Atenent a una petició del Cercle, el 29 de març de 1924 Folch i Torres, director dels Museus, va concedir unes dependències del Palau de Belles Arts de Barcelona a l'objecte de reunir-hi totes les obres destinades a l'exposició de Madrid. Juan Macarrón va realitzar el transport de les obres. A l'arxiu del Cercle Artístic hi ha la relació d'artistes que hi van participar, entre els quals hi figura Joan Borrell i Nicolau. En Borrell hi presentà dues obres: "Retrato de Hombre (busto en yeso)" y "Dama Española (maqueta de yeso para una estátua en bronce)".

 • Exposició Bechini: bronces i marbres d'art. Exposició inaugurada el dissabte, 7 de juny de 1924 a les Galeries Dalmau. Organitzada per: Galeries Dalmau. Barcelona. En Borrell hi presentà dues obres: "Figureta" i "Tanagra".

 • Inauguració oficial del Museu d'Art Contemporàni. Exposició inaugurada el dilluns, 1 de juny de 1925 Palau de Belles Arts. Barcelona. El Palau de les Belles Arts fou un edifici polivalent de Barcelona. Enderrocat el 1943, fou construït amb motiu de l'exposició universal de 1888, a l'espai on actualment hi han els jutjats municipals davant del Parc de la Ciutadella, a la cantonada del passeig de Lluís Companys i el passeig de Pujades.

 • XXV Aniversario de la Fundación de la Sociedad Artística y Literaria de Cataluña. Exposición Conmemorativa. Exposició inaugurada el dijous, 25 de febrer de 1926 a la Sala Parés. Organitzada per: Ajuntament de Barcelona. Barcelona. En aquesta exposició en Borrell hi presentà quatre obres, entre les quals "decorativa estatua, un punto barroca y unos mármoles".

 • Exposición Nacional de Bellas Artes. Exposició inaugurada el dimecres, 19 de maig de 1926 al Palacio de Cristal del Parque del Retiro. Organitzada per: Ministerio. Madrid. En Borrell hi presentà la "Dona Contemporània" i el bust retrat de "Santiago Rusiñol", ambdues en guix.

 • Realització d’un monument a Juli Garreta. Exposició inaugurada el diumenge, 15 d'agost de 1926. Organitzada per: Comissió pro-Monument a Juli Garreta. Sant Feliu de Guíxols. Del 15 al 26 d'agost de 1926, per iniciativa de l'ajuntament de Sant Feliu de Guíxols s'exposà en aquella ciutat la maqueta del monument a Juli Garreta per col·locar-lo a la muntanya de Sant Elm. Però l'ajuntament de Sant Feliu finalment no li adjudicà l'obra, i si que ho féu a l'escultor Enric Monjo alguns anys després.

 • Realització d’un monument a Marià Fortuny. Concurs inaugurat el dissabte, 1 de gener de 1927. Organitzat per: Ajuntament de Reus. Reus. Concurs per a la ciutat de Reus. S'hi presentaren, entre altres escultors, Josep Viladomat, Joan Borrell i Nicolau i un fill de Miquel Blay. El concurs es declarà desert per dificultats econòmiques, però s'adjudicaren tres accèssits als tres escultors referits.

 • Ornamentació de la plaça de Catalunya. Exposició inaugurada el diumenge, 7 d'agost de 1927 al Palau de Belles Arts. Organitzada per: Ajuntament de Barcelona. Barcelona. Concurs restringit en el qual es convidava nominalment una sèrie d'artistes per a ornamentar la nova urbanització de la plaça de Catalunya.

 • Saló de Tardor. Exposició inaugurada el dissabte, 8 d'octubre de 1927 a la Sala Parés. Organitzada per: Sala Parés. Barcelona. El Saló s'inaugurà el dia 8 d'octubre sota la presidència dels Srs. Lluís Plandiura, Oleguer Junyent (president del Reial Círcol Artístic) i Josep Maria Junoy (president del Círcol de Sant Lluc). En Borrell hi presentà dues obres, un marbre i "La Idea".

 • Exposición Internacional de Pintura, Escultura, Dibujo y Grabado, de la Exposición Internacional de Barcelona. Exposició inaugurada el diumenge, 19 de maig de 1929 al Palau Nacional. Organitzada per: Dirección General de Bellas Artes. Ministerio de Instrucción Pública. Barcelona. Borrell i Nicolau participà a la Secció Espanyola (segona sèrie) de l'exposició, amb el bust de "Regino Sainz de la Maza" o "Bust d'home jove", en bronze. El Comitè Executiu de l'Exposició va proposar l'adquisició d'algunes obres que varen guanyar medalles d'or, plata i bronze, entre les quals hi figurava l'obra d'en Borrell.

 • Galerias Layetanas. Exposició inaugurada el dissabte, 5 d'abril de 1930 a les Galeries Laietanes. Organitzada per: Reial Cercle Artístic. Barcelona. El Cercle Artístic havia aprovat les bases que havien de regir les diferents Exposicions (amb peces que eren de la seva propietat).que s'havien de celebrar a les Galeries Laietanes l'any 1930. Així, aquell any es celebraren les següents: - 24 de març - 5 d'abril (en aquesta és en la qual s'exposà una obra d'en Borrell i Nicolau) - 19 d'abril

 • Borrell-Nicolau. Exposició inaugurada el dijous, 10 d'abril de 1930 a El Camarín. Organitzada per: El Camarín. Barcelona. Hi presentà diverses obres de marbre i bronze, entre les quals hi havia el bust en marbre de Santiago Rusiñol.

 • XXVI Exposición de la Sociedad Artística y Literaria de Cataluña. Exposició inaugurada el dissabte, 12 d'abril de 1930 a la Sala Barcino. Organitzada per: Sociedad Artística y Literaria de Cataluña. Barcelona.

 • Exposición Nacional de Bellas Artes. Exposició inaugurada el dimarts, 1 de juliol de 1930 al X Salón de Otoño. Madrid. Hi exposà un cap de dona, en marbre blanc "La Ricarda".

 • Exposició Borrell Nicolau. Exposició inaugurada el dilluns, 9 de febrer de 1931. Exposà una sola obra: marbre de testa femenina.

 • Exposició d'Argerates de Quart. Exposició inaugurada el diumenge, 5 d'abril de 1931 a la Galeria de Bells Oficis Busquets. Organitzada per: Galeria de Bells Oficis Busquets. Girona. S'hi presentaren reproduccions d'obres de Casanovas, Borrell Nicolau, Solanic, Monegal i altres.

 • Concurso Nacional de Escultura. Concurs inaugurat el dilluns, 22 de juny de 1931. Madrid. Es tracta de l'exposició d'obres dels artistes que optaven al Concurso Nacional de Escultura. Les obres presentades foren 25, totes en guix. El tema, de lliure elecció, havia de consistir en una figura de cos sencer i mida aproximada del natural. Els concursants havien de presentar, conforme a les bases del concurs, una figura sencera reduïda i un fragment de la mida definitiva.

 • Exposició d'escultura. Exposició inaugurada el dissabte, 17 d'octubre de 1931 a la Sala Vayreda. Organitzada per: Sala Vayreda. Olot. Hi participaren els escultors Borrell Nicolau, J. Claret, Josep Llimona, E. Monegal, E. Maragall, E. Casanovas, A. Fenosa, A. Ferran, J. Granyer, M. Hugué, J. Llauradó, J. Rebull i J. Martrús. En Borrell hi presentà el retrat del pintor Iu Pascual (obra cedida per la seva vídua).

 • Exposició de les Arts i els Artistes. Exposició inaugurada el dissabte, 23 d'abril de 1932 a La Pinacoteca. Organitzada per: Les Arts i els Artistes. Barcelona. En Borrell hi presentà el retrat en bronze de Santiago Rusiñol.

 • Exposición Nacional de Bellas Artes. Exposició inaugurada el dijous, 19 de maig de 1932 al Palacio del Retiro (Pabellón 2º, Sección de Escultura). Madrid. En Borrell hi va presentar l'obra núm. 76 "Retrato de Santiago Rusiñol (cabeza en bronce)".

 • Inauguració del retrat de Santiago Rusiñol a Sitges. Exposició inaugurada el diumenge, 12 de juny de 1932. Organitzada per: Ajuntament de Sitges. Sitges. El president Macià va inaugurar el monument a Sitges.

 • Realització d'un monument a Francesc Pi i Margall. Concurs inaugurat el dimecres, 7 de setembre de 1932 Palau de Belles Arts. Organitzat per: Ajuntament de Barcelona. Barcelona. El 1915 el consistori barceloní va decidir honorar Francesc Pi i Margall, president de l'efímera Primera República espanyola, a la cruïlla del Passeig de Gràcia amb l'avinguda de la Diagonal. El 19 de setembre d'aquell mateix any va ser col·locada la primera pedra del monument, encarregat a Miquel Blay. Tanmateix, una bona pila d'endarreriments i la dictadura de Primo de Rivera van encallar el projecte, que, finalment, va quedar descartat quan, el 1931 (proclamació de la Segona República), se'n va encarregar un de nou als arquitectes municipals designats per l'alcaldia. El 31 d'agost d'aquell mateix any , la comissió municipal responsable va treure a subhasta les obres del monument i se'n va reservar la part escultòrica (una estàtua en bronze de la República i un medalló en marbre amb el perfil de Pi i Margall), que va ser objecte d'un concurs obert el 7 de setembre de 1932. Les bases del concurs deixaven la composició a "lliure inspiració dels artistes concursants" i es fixava el 10 de novembre com a termini per a lliurar les obres (les estàtues, a un terç de la mida definitiva, i els medallons, a la meitat). El jurat va fallar finalment a favor del model de lema "Flama", obra de Josep Viladomat, i es van atorgar "premis suplementaris" a unes altres sis escultures (de Josep Dunyac, Antoni Ramón, Miquel Paredes, Florenci Cuiran, Joan Borrell i Nicolau i Jaume Duran). El monument estava previst que s'inaugurés la tardor de 1934, però els esdeveniments del 6 d'Octubre van aturar-lo. La inauguració oficial no va tenir lloc fins al 12 d'abril de 1936, poc després del triomf electoral del Front d'Esquerres.

 • Inauguració de la Secció d'Art Modern. Exposició inaugurada el dilluns, 10 d'octubre de 1932 a les Galeries Valenciano. Organitzada per: Galeries Valenciano. Barcelona. El dia 10 d'octubre de 1932 es va inaugurar, a les Galeries Valenciano, una sala de pintura i escultura "moderna" amb obres de diferents artistes, que hi eren amb caràcter permanent (Casanovas, Dunyac, Clarà, Borrell i Nicolau, Sunyer, Nogués, Labarta, Pruna, etc.).

 • XVIII exposició de les Arts i els Artistes. Exposició inaugurada el dissabte, 29 d'octubre de 1932 a La Pinacoteca. Organitzada per: Les Arts i els Artistes. Barcelona. En Borrell hi va presentar un Cap de Dona, en bronze.

 • Exposition d'Art Moderne Catalan. Tableaux, Sculptures, Céramique. Exposició inaugurada el dissabte, 14 de gener de 1933 a la Galerie d'Art A. Vecht. Organitzada per: Junta Municipal d'Exposicions d'Art i Ajuntament de Barcelona. Amsterdam. El Sr. A. Vecht era un marxant d'art holandès que convidà a la Junta Municipal d'Exposicions d'Art a celebrar una exposició a la seva galeria d'art d'Amsterdam. En Borrell hi presentà: "Figure en bois".

 • Exposició de Primavera 1933. Exposició inaugurada el dissabte, 20 de maig de 1933 al Saló Barcelona (Palau de Projeccions, Montjuïc). Organitzada per: Junta Municipal d'Exposicions d'Art. Barcelona. La Junta d'Adquisicions del Saló de Barcelona va adquirir, per 20.000 pessetes, l'obra presentada per en Borrell i Nicolau: "Bust de dona (fusta). Es tracta del bust retrat de Rosa Farrés Blasi. Els premis d'escultura foren: 1r premi a Frederic Marès 2n premi a Borrell Nicolau 3r premi a J. Cardellà.

 • Exposició per a recaptar fons pel monument a Santiago Rusiñol. Exposició inaugurada el dissabte, 7 d'abril de 1934 Galeries Costa. Palma, Mallorca. Es va inaugurar l'exposició per vendre les obres d'art (pintura i escultura) per a recaptar fons pel monument que Mallorca volia dedicar a Santiago Rusiñol: "En la exposición se incluyen cuadros y esculturas de todos los pintores y escultores mallorquines y muchos catalanes. El monumento será en una hornacina situada cerca de la Catedral, conteniendo un busto de Rusiñol, obra de Borrell Nicolau".

 • Exposició de Primavera 1934. Exposició inaugurada el diumenge, 20 de maig de 1934 al Saló Barcelona (Palau de la Metal·lúrgia). Organitzada per: Junta Municipal d'Exposicions d'Art. Barcelona. L'1 de juny de 1934 el Jurat del Premis de pintura i escultura de la Generalitat, atorgà un premi a Joan Borrell i Nicolau per l'obra "Nu femení". La Junta de Museus adquirí, per 30.000 pessetes, l'obra "Testa femenina (marbre)". A més, per primer cop, en aquesta exposició es constituïren els premis "Damià Campeny" i "Isidre Nonell", de 5.000 pessetes cadascun, per a premiar les millors escultures i pintura, respectivament, d'entre les concurrents a l'Exposició de Primavera. El Jurat establert, reunit l'1 de juny, procedí a una votació preliminar a la qual cada un dels membres podia proposar dues obres d'escultura i dues de pintura. En aquesta votació en Borrell i Nicolau va obtenir un "sufragi" per l'obra "Nu femení". El premi "Demià Campeny" fou concedit a Josep Clarà, i el "Isidre Nonell" a Manuel Humbert. El 30 de juny, el Saló de Barcelona va organitzar un sopar homenatje a "los artistas pertenecientes a dicho Salón que han obtenido distinciones en la Exposición Nacional de Madrid y en la de Primavera de Barcelona. El banquete, una cena típica, tendrá lugar en un popular restaurante de la Barceloneta el próximo sábado, día 30, a las nueve. Los artistas a quienes se agasaja por sus méritos recientes, son: Amat, Borrell-Nicolau, Bru, Condominas Garulla, Clivillé Coll, Duran, Elíes, Farré, Junyent, Meifrén, Mares, Marsá, Martrus, Opisso, Puigdengoles, Picó, Ribas, Soler-Puig Vidal-Rolland, Vila-Puig y Vilás.

 • Exposición de pintura antigua y moderna de la colección Rodríguez Filloy. Exposició inaugurada el dissabte, 10 de novembre de 1934 a la Sala Parés. Organitzada per: Sala Parés. Barcelona. En Borrell hi presentà 4 obres.

 • Borrell Nicolau: marbres, bronzes. Exposició inaugurada el dissabte, 5 de gener de 1935 a les Galeries Laietanes. Organitzada per: Galeries Laietanes. Barcelona. Hi presentà 12 obres, totes en marbre i en bronze, excepte la "Maqueta per a una figura de marbre", en guix. El catàleg de l'exposició fou escrit per Joaquim Folch i Torres. L'exposició fou d'en Borrell, i els pintors Carlos Vázquez i Agapit Casas-Abarca.

 • Exposició de Primavera. Exposició inaugurada el diumenge, 19 de maig de 1935 al Saló Barcelona (Palau d'Art Modern, Montjuïc). Organitzada per: Junta Municipal d'Exposicions d'Art. Barcelona. En Borrell fou elegit com a membre de la Junta d'Adquisicions al Saló de Barcelona. Hi presentà dues obres. Núm. 4: "Estàtua femenina", i núm. 5: "Iris alada".

 • Inauguració Temporada 1935-36. Col·lecció Ramon Graupera. Exposició inaugurada el dissabte, 5 d'octubre de 1935 a la Sala Parés. Organitzada per: Sala Parés. Barcelona. En aquesta exposició s'hi presentà la col·lecció de Ramon Graupera, en la qual hi havia una obra de Borrell i Nicolau "La Caritat", de marbre.

 • Exposició Pro-Nens Necessitats. Exposició inaugurada el dissabte, 28 de març de 1936 a la Galeries Valenciano. Organitzada per: Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Barcelona. Barcelona. En Borrell hi presentà l'alt relleu anomenat "Iris Alada", en terracota.

 • Exposició de Primavera. Exposició inaugurada el diumenge, 31 de maig de 1936 al Saló de l'Art Modern. Parc de Montjuïc. Saló de Barcelona. Organitzada per: Junta Municipal d'Exposicions d'Art. Barcelona. En Borrell hi presentà dues obres: "Testa", i "Fragment" un relleu en bronze.

 • Exposición Nacional de Bellas Artes. Exposició inaugurada el dissabte, 4 de juliol de 1936 Salón de Exposiciones - Palacios del Retiro. Organitzada per: Ministerio de Estado y Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Madrid. Segons el catàleg de l'exposició, les obres presentades foren: al Ministerio de Estado, la núm. 19 "Desnudo femenino" i al Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, la núm. 4 "Estatua femenina".

 • Exposició Internacional de Paris. Exposició inaugurada el dissabte, 1 de maig de 1937. Paris. No se sap del cert si en aquesta exposició hi van anar obres d'en Borrell.

 • Exposición III. 1939-1940. 35 Obras seleccionadas de pintura y escultura. Como clausura de la Exposición "Pintores del 1900". Exposició inaugurada el dissabte, 30 de desembre de 1939 a la Sala Parés. Organitzada per: Sala Parés. Barcelona. En Borrell hi presentà "La Caritat", de marbre.

 • Exposición de Arte Religioso. Exposició inaugurada el dijous, 1 de febrer de 1940 Reial Cercle Artístic de Barcelona. Organitzada per: Reial Cercle Artístic de Barcelona - Institut barcelonès d'Art. Barcelona. A la introducció del catàleg editat s'hi deia que el moment actual obligava a tots a desenvolupar una missió. El Cercle davant la desolació, sentia l'afany d'enarborar un guió que assenyalés la necessitat de reemplaçar el que les flames s'havien endut. L'entitat volia contribuir a que tota obra que s'incorporés a l'interior d'un temple, tingués algun reflex de noblesa artística, allunyant el que no tingués sentit estètic. La mostra va comptar amb 31 peces escultòriques d'Anton Puig, Enric Bassas, Joan Borrell i Nicolau -que hi presentà "Madona, en bronze"-, Josep Llimona, Miguel i Llucià Oslé...

 • Galeries Costa. Exposició inaugurada el dimecres, 1 de maig de 1940 a les Galeries Costa. Palma de Mallorca. Exposa conjuntament amb els pintors Casimir Tarrassó, Sebastia Junyer i Médard Verburgh.

 • Galeries Lapayese. Exposició inaugurada el dijous, 13 de juny de 1940 a les Galerias Lapayese. Madrid.

 • Galeries Pallarès. Exposició inaugurada el dissabte, 9 de maig de 1942 a les Galeries Pallarès. Barcelona. Exposà, entre altres obres, la "Verge de Ribera".

 • Sala Parés. Exposició inaugurada el divendres, 1 d'octubre de 1943 a la Sala Parés. Barcelona.

 • Galeries Costa. Exposició inaugurada el dissabte, 6 de novembre de 1943 a les Galerías Costa. Organitzada per: Galerías Costa. Palma de Mallorca. Hi presentà 10 obres, en pedra, bronze i marbre.

 • Una galeria de Palma. Exposició inaugurada el dissabte, 1 de gener de 1944. Palma.

 • Museo Nacional de Arte Moderno. Exposició inaugurada el dissabte, 18 de març de 1944 al Museo Nacional de Arte Moderno. Madrid. En aquella època, el Museo Nacional de Arte Moderno estaba al carrer de Recoletos, 24.

 • Galeries Costa. Exposició inaugurada el dissabte, 1 de desembre de 1945 a les Galerías Costa. Organitzada per: Galerías Costa. Palma. Hi exposà 8 obres.

 • Galerias Argos. Exposició inaugurada el dissabte, 28 de desembre de 1946 a Libreria editorial Argos. Organitzada per: Libreria editorial Argos. Barcelona. Exposició conjunta amb el seu amic pintor Coll Bardolet. Hi presenta 14 obres en bronze, pedra, marbre, guix, terra cuita i talla de fusta. Hi va vendre una Joventut, talla de caoba, per 12.000 pessetes.

 • Museo de Arte Moderno. Exposició inaugurada el dimarts, 25 de febrer de 1947 al Museo de Arte Moderno. Madrid.

 • Galeries Costa. Exposició inaugurada el dimarts, 25 de març de 1947 a les Galeries Costa. Palma de Mallorca. Hi presentà una única obra, el bust retrat del pintor Tarrassó, amb motiu de l'exposició de les seves pintures.

 • Galeries Lapayese. Exposició inaugurada el dimarts, 18 de maig de 1948 a les Galerias Lapayese. Organitzada per: Ministerio de Asuntos Exteriores - Junta de Relaciones Culturales. Madrid. Hi exposà 28 obres.

 • Museo Nacional de Arte Moderno. Exposició inaugurada el dilluns, 24 de gener de 1949 a la Sala de Exposiciones. Organitzada per: Museo Nacional de Arte Moderno. Madrid. Hi presentà 34 obres en marbre, bronze, pedra i gres. El Museu li adquirí una obra.

 • Exposición Pro-Hospitales. Exposició inaugurada el diumenge, 1 de maig de 1949. Organitzada per: Reial Cercle Artístic de Barcelona. Barcelona. En Borrell hi presentà una testa femenina "Cap de Juno" en pedra.

 • Inauguració del Monument a Jaume Balmes. Exposició inaugurada el diumenge, 5 de juny de 1949 a la Casa Fatjó. Vic. Celebració en commemoració del centenari de la mort del filòsof.

 • Gran Premio del Circulo de Bellas Artes. Concurs inaugurat el dijous, 1 de desembre de 1949 al Circulo de Bellas Artes. Madrid.

 • Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi. Exposició inaugurada el dissabte, 15 d'abril de 1950 a la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi. Barcelona. Exposició en motiu de la lectura de la seva Memòria d'accés com a Acadèmic.