Obra per època
S’han repartit les obres d’en Borrell i Nicolau en les quatre èpoques que millor defineixen la seva trajectòria professional: l’època de formació, entre el 1900 - any de la seva primera obra coneguda- i el 1912 -l’any en què guanyà el concurs pel monument a Mossèn Cinto Verdaguer, de Barcelona -; l’època que hem anomenat de recerca, entre 1913 i 1916, durant la qual féu llargues estades a París; l’època de plenitud, entre 1917 i el 1939, quan hagué de marxar a treballar a França, durant la guerra civil espanyola; i l’època de Mallorca, entre el 1940 i el 1951, l’any de la seva mort.


Època de formació: 1888 - 1912
Època de formació: 1888 - 1912

Època de recerca: París, 1913 - 1916
Època de recerca: París, 1913 - 1916

Època de plenitud: 1917 - 1939
Època de plenitud: 1917 - 1939

Darrera època: Mallorca, 1940 - 1951
Darrera època: Mallorca, 1940 - 1951