Obra per temes
Amb l'ànim de facilitar la recerca per la temàtica de les obres s'han repartit totes les escultures en aquests sis grans grups, que no són tant excloents els uns dels altres, ni definitoris, com a primera vista podria semblar.

Per exemple, l'apartat Al·legòric és un gran calaix de sastre, on s'hi ha col·locat totes aquelles peces que clarament no es podien classificar dins cap dels altres grups; els grups Animal o Retrat, en general són clars i inequívocs -en el cas de l'obra d'en Borrell i Nicolau-; però les obres monumentals també es podien haver classificat dins de qualsevol dels altres grups; l'obra classificada com a Mitològica és en realitat una barreja de mitologia i d'obres de caire bíblic, com és el cas de la Salomè; i, finalment, en el cas de les obres classificades com Religioses, tant hi ha figures d'alguna Verge o Sant, com retrats de bisbes i capellans, com al·legories d'àngels o de la Mort, en panteons funeraris i esglésies.

Al·legòric
Al·legòric

Animal
Animal

Mitològic
Mitològic

Monumental
Monumental

Religiós
Religiós

Retrat
Retrat