Joan Borrell i Nicolau, essencial. Organitzada per: Comú de Particulars. La Pobla de Segur.
Exposició inaugurada el dimarts, 13 d'agost de 2013