Filmoteca de Catalunya - Generalitat de Catalunya. Gent i Paisatge de Catalunya 1926.
Barcelona, 1 de gener de 1991