Barcelona Televisió (BtV). Joan Borrell Nicolau, escultor (entrevista amb Enric Morera i Borrell).
Barcelona, 20 de gener de 2004